Mindfulness

Mindfulness is je volledig bewust zijn van het huidige moment. Het wordt vaak gedefinieerd als ‘aandacht geven aan het moment, zonder te oordelen’.

Wat is Mindfulness en wat leer je?

Mindfulness is het beste uit te leggen vanuit het tegendeel: leven op de automatische piloot.
Wellicht herken je de volgende situatie. Je moet je van A naar B verplaatsen en bij aankomst besef je dat je de afgelegde route eigenlijk niet bewust hebt ervaren. Je hebt de route afgelegd op je ‘automatische piloot’.

Mindfulness is een training in aandacht. Je leert in contact te komen met het hier en nu. Je observeert je eigen denkprocessen en gevoelens waardoor je gaat ervaren dat wij vanuit onze gedachten verhalen creëren die niet aan de orde zijn. 
Doordat je gaat herkennen hoe onze gedachten werken leer je meer afstand van je gedachten te nemen. Hierdoor word je minder meegesleurd door alle gedachten die op een dag langskomen. Je krijgt meer innerlijke rust en komt minder in het drama van je gedachten en gevoelens.  

Zo leer je ook – hoe tegenstrijdig dit ook klinkt – te ontspannen met de spanning, het ongemak, het verdriet of de pijn. Dit wordt ook wel ‘diepe ontspanning’ genoemd, omdat je leert ontspannen met de ervaringen – prettig of onprettig – wanneer ze zich primair voordoen, zodat de hele stressreactie niet op gang hoeft te komen. (Bron: Centrum voor Mindfulness)

Mindfulness leer je door te oefenen. Je traint de ‘aandachtspier’. Het brein heeft een unieke eigenschap die we neuroplasticiteit noemen. Door deze eigenschap kunnen er nieuwe verbindingen (neurale paden) ontstaan en oude verbindingen verdwijnen.

Diverse wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat die veranderingen al plaatsvinden tijdens een standaard training van 8 weken. 

Wat levert Mindfulness op?

Mindfulness maakt dat je intenser en bewuster leeft, dat je meer geniet van het moment en dat je minder stress ervaart.

Dit kan de volgende resultaten opleveren:

 • Bewustere keuzes maken
 • Automatische patronen leren herkennen
 • Dagelijkse (stress) situaties beter overzien
 • Meer overzicht waardoor minder (mentale) overbelasting
 • Minder angsten en depressieve gevoelens
 • Verbeterd slaappatroon
 • Verbeterde emotionele stabiliteit

Voor wie?

In feite is Mindfulness voor iedere volwassene geschikt. Of zoals de ontwikkelaar van de mindfulness training Jon Kabat-Zinn zegt: “Ik heb nog nooit iemand ontmoet die niet gebaat zou zijn bij meer Mindfulness in zijn leven”.
Uitzondering kan zijn dat er sprake is van een ernstige psychische problematiek waarvoor eerst behandeling is vereist. 

Mindfulness heeft een positief effect bij o.a.:

 • Stress en stress-gerelateerde klachten
 • Een (dreigende) burn-out
 • Een “vol hoofd”
 • Sombere/depressieve stemming
 • Slaapproblemen
 • Rumineren (herhaaldelijk langdurig denken over, of herkauwen van, je gevoelens en problemen)
 • HSP (hoog sensitief persoon)

Aanbod

Mindfulness training

Inhoud

8 weekse training incl. stiltedag.

Duur

8 weken à 2 ½ uur. Na de 6e bijeenkomst een stiltedag van 6 uur.

Kosten

€ 395 incl. 21% btw. Dit is incl. de werkmap, digitale audiobestanden van de meditaties en de stiltedag.

 

Neem contact op

Mindfulness training bij NAH (samen met eventuele naaste of mantelzorger)

Inhoud

8 weekse training aangepast.

Duur

8 weken à 2 uur.
Duur van de meditaties en het oefenen thuis is verminderd.

Kosten

Particulier: € 225 incl. 21% btw. Dit is incl. de werkmap en digitale audiobestanden van de meditaties.

Bij vergoeding door ziektekostenverzekering of werkgever:  € 395 incl. 21% btw

Partner/naaste mag meedoen tegen een bedrag van € 100 incl. 21% btw

Neem contact op

Mindfulness bij NAH

Mindfulness kan voor mensen met NAH een bruikbaar hulpmiddel zijn

Wellicht herken je één of meerdere gevolgen van jouw hersenletsel

 • De gedachtestroom is moeilijk te stoppen
 • Je bent fysiek en/of mentaal vermoeid
 • Je hebt last van overprikkeling
 • Je ervaart continu een vol hoofd
 • Je ervaart stress, angst en somberheid
 • Je vindt het moeilijk om dagelijkse situaties te overzien

Mindfulness wordt ook wel aandacht training genoemd.
Bij mindfulness train je de ‘aandachtspier’ wat resultaten kan opleveren zoals:

 • Dagelijkse (stress) situaties beter overzien
 • Voorkomen en/of herstellen van overprikkeling en (mentale) vermoeidheid
 • Meer overzicht waardoor minder (mentale) overbelasting
 • Bewustere keuzes kunnen maken
 • Automatische patronen leren herkennen

De traditionele training blijkt over het algemeen niet altijd haalbaar te zijn wanneer er sprake is van hersenletsel. Het tempo is te snel, de oefeningen zijn te lang en het huiswerk is te veel.
Dit is de reden dat ik een aangepaste mindfulness training heb gemaakt.

Behalve dat de hoeveelheid en lengte is aangepast blijft het een traditionele mindfulness training. Het is dus geen training waarin de gevolgen en ervaringen van het hersenletsel worden besproken!

Je kunt deze training ook volgen samen met je partner of mantelzorger die tegen een lager tarief mag meekomen.

Voorafgaand aan deze training vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats, om samen te bespreken of deze training past bij jouw motivatie en wensen.

Voor alle Mindfulness trainingen:
Wanneer de kosten de drempel zijn om niet te kunnen deelnemen, neemt dan contact met mij op!

Vergoeding mogelijk

Vanaf het najaar 2020 sta ik ingeschreven bij de beroepsvereniging VMBN als mindfulness trainer categorie 1. Dit betekent dat je bij verschillende zorgverzekeraars de training vanuit de aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed kunt krijgen. Zie hiervoor: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mindfulness

Tips voor andere mogelijkheden voor vergoeding:

Vergoeding via de werkgever
Bijna alle werkgevers hebben een budget voor preventie, een ziekteverzuimbudget en/of een budget voor persoonlijke ontwikkeling. Ook kan er binnen grotere organisaties een beroep worden gedaan op financiering vanuit bedrijfsmaatschappelijk werk.

Vergoeding via de gemeente
Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt nu door de bezuinigingen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers komen. Wellicht kunt je een beroep doen op WMO-gelden.

Workshop Mindfulness bij NAH

Inhoud

In deze workshop laat ik zien wat de waarde kan zijn van mindfulness bij NAH. Naast een stukje theorie doen we een gezamenlijke meditatieoefening.

Duur

1 uur

Kosten

geen

Neem contact op

Workshop Mindfulness op de werkvloer

Informeer over de mogelijkheden om mindfulness binnen jouw bedrijf of werk door mij te laten verzorgen.

Neem contact op

Over Jeannette

Vanuit al mijn kennis en opgedane ervaring ben ik mijn eigen praktijk gestart, met als uitgangspunt:

“De mens is niet zijn ziekte of beperking”

Mijn missie is:

 • Het taboe op zelfdoding te doorbreken.
 • Door middel van trainingen kennis overdragen en bewustwording creëren op het gebied van suïcidepreventie, niet aangeboren hersenletsel - NAH en mindfulness.
 • Individuele ondersteuning geven op deze gebieden

Met steeds als centrale vraag:
Hoe kom je weer bij jouw eigen unieke zelf wanneer door een beperking, ziekte, verlies en/of stress, jouw eigen ik is aangedaan? 

You can't stop the waves, but you can learn to surf.” Ik kan de golven in jouw leven niet wegnemen, maar ik wil je ondersteunen in het leren surfen!

Heb je een vraag of wil je meer informatie over mijn diensten?