Niet-aangeboren hersenletsel – NAH

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een beschadiging in de hersenen die in de loop van het leven is ontstaan als gevolg van een ziekte of ongeval. Kenmerkend is dat niet-aangeboren hersenletsel een breuk in de levenslijn veroorzaakt. NAH is geen medische diagnose maar een verzamelnaam voor de verschillende uitingsvormen van hersenletsel.

Niet-aangeboren hersenletsel

Beschadiging van de hersenen kan worden veroorzaakt door een ongeval, een beroerte, een hersentumor, langdurig zuurstoftekort of een infectie. Ziekten zoals Multiple Sclerose of Parkinson kunnen ook leiden tot hersenletsel.

Wanneer jij of jouw naaste wordt geconfronteerd met NAH, dan herken je vast dat er veel is veranderd in jouw leven.

Je kunt te maken krijgen met fysieke, mentale en cognitieve beperkingen zoals:

 • Vermoeidheid, zowel fysiek als mentaal
 • Halfzijdige verlamming, spasme, coördinatie- en bewegingsstoornissen (onwillekeurige bewegingen)
 • Verstoring op gebied van aandacht, geheugen, concentratie en informatieverwerking
 • Overprikkeling
 • Communicatieproblemen zoals afasie
 • Somberheid of depressie
 • Veranderde emoties en/of gedrag

Mensen met NAH ervaren over het algemeen een hoge lijdensdruk door het onzichtbare letsel. De buitenwereld ziet niet dat het leven van jou en jouw naasten totaal is veranderd.  Dit kan een gevoel van eenzaamheid en onmacht geven en je kunt hierdoor ook overvraagd worden.

Jouw identiteit en die van jouw naasten kan aangedaan zijn. Jouw rol als bijvoorbeeld partner, collega, ouder, vriend of vriendin, kan totaal veranderd zijn. Zaken waar je goed in was, of waar je voldoening en plezier uit haalde, lukken wellicht niet meer. Of het kost meer moeite dan voorheen.

Jaarlijks lopen 140.000 mensen hersenletsel op; bij 40.000 hiervan ontstaan forse blijvende beperkingen. In deze getallen zijn niet de partners en kinderen van mensen met hersenletsel meegenomen. Als we de naasten wel meenemen, krijgt vrijwel iedereen in zijn leven ooit met een hersenaandoening te maken. 

Vooral vanuit mijn werk met mensen met hersenletsel, heb ik ervaren dat er in de samenleving weinig kennis over, en begrip voor NAH is. Getroffenen door NAH en hun naasten zijn soms jarenlang op zoek naar erkenning en hulp of weten niet eens dat er adequate ondersteuning beschikbaar is. Hier wil ik verandering in brengen door trainingen te geven over NAH. En aan mensen met NAH en hun naasten mindfulness trainingen te geven, psycho educatie aan te bieden en mensen te helpen in hun zoektocht naar passende ondersteuning.

Diensten

Onderstaand aanbod zijn mogelijkheden. Ik bied maatwerk en kan in opdracht een training van meerdere dagdelen maken, een presentatie geven, etc. Informeer naar de mogelijkheden.

Training over NAH

Voor wie?

Zorgverleners, belangstellenden en aanverwante beroepsgroepen die in contact zijn of komen met mensenmet NAH.

Inhoud

 • Wat is niet-aangeboren hersenletsel
 • Wat zijn de cognitieve, fysieke, emotionele en gedragsmatige gevolgen van hersenletsel
 • Wat houdt de zogenaamde breuk in de levenslijn in en wat kan de impact hiervan zijn op de getroffene en zijn naasten.
 • Wat betekenen de onzichtbare gevolgen voor mensen met hersenletsel en hun naasten.
 • Wat betekent het voor iemand met NAH en zijn naasten wanneer er sprake is van een beperkt ziekte-inzicht?
 • Rouw en verlies bij hersenletsel
 • Waar kunnen mensen adequate hulp/ondersteuning vinden?
 • Waar moet je op letten in de communicatie met en bejegening van iemand met NAH

Concrete opbrengst

Na het volgen van deze training heb je kennis over en inzicht in:

 • De zichtbare en onzichtbare gevolgen van NAH.
 • Onbegrepen gedrag en emoties van degene met NAH
 • Impact van NAH op de getroffene en zijn omgeving.
 • Communicatie met en bejegening van iemand met NAH
 • Mogelijke hulp en ondersteuning bij NAH

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Inventarisatie gesprek

Wellicht ben je na een revalidatie thuisgekomen en word je geconfronteerd met de gevolgen van jouw NAH. Het kan ook zijn dat je niet hebt gerevalideerd omdat er in eerste instantie geen sprake was van (cognitief) letsel of uitval.
In een gesprek kan ik samen met jou en jouw eventuele naasten inventariseren waar je in het dagelijkse leven tegenaan loopt en welke ondersteuning jij en jouw naasten zouden kunnen gebruiken. Ik kan je doorverwijzen naar de daartoe aangewezen organisaties of personen. Ik zorg voor de zogenaamde warme overdracht en laat het los wanneer je de juiste ondersteuning hebt gekregen.

Kosten

€ 75 incl. 21% btw per gesprek.
Bij een reisafstand boven de 25 km reken ik 0,19 cent per km.

Neem contact op

Psycho educatie

Het kan zijn dat jouw naaste omgeving, familie, vrienden of collega’s niet begrijpen wat de gevolgen van jouw hersenletsel voor je betekenen en wat je daarin nodig hebt van de ander.
In een gezamenlijk gesprek, waarvoor jij de mensen uitnodigt, kan ik uitleggen wat de gevolgen van jouw NAH betekenen in het dagelijks leven. Samen kunnen we bespreekbaar maken waarom jij het bijvoorbeeld moeilijk vindt om te spreken met meerdere mensen tegelijk en waarom verjaardagen of feestjes lastig kunnen zijn. We leggen samen uit wat er is veranderd en hoe jij en de anderen daarmee kunnen omgaan.

Kosten

€ 97 incl. 21% btw. Dit is incl. een voorbereidend gesprek als het psycho educatie gesprek met de genodigden.

Bij een reisafstand boven de 25 km reken ik 0,19 cent per km.

Neem contact op

Over Jeannette

Vanuit al mijn kennis en opgedane ervaring ben ik mijn eigen praktijk gestart, met als uitgangspunt:

“De mens is niet zijn ziekte of beperking”

Mijn missie is:

 • Het taboe op zelfdoding te doorbreken.
 • Door middel van trainingen kennis overdragen en bewustwording creëren op het gebied van suïcidepreventie, niet aangeboren hersenletsel - NAH en mindfulness.
 • Individuele ondersteuning geven op deze gebieden

Met steeds als centrale vraag:
Hoe kom je weer bij jouw eigen unieke zelf wanneer door een beperking, ziekte, verlies en/of stress, jouw eigen ik is aangedaan? 

You can't stop the waves, but you can learn to surf.” Ik kan de golven in jouw leven niet wegnemen, maar ik wil je ondersteunen in het leren surfen!

Heb je een vraag of wil je meer informatie over mijn diensten?