Suïcide Preventie Centrum Harderwijk 

In de regio Noord – Veluwe wordt er gewerkt aan de totstandkoming van een regionale aanpak suïcide preventie.
De initiatiefnemers zijn Trinette Ufkes (Gemeente Harderwijk), Koos de Boed (Suïcide Preventie Centrum) en Jeannette Pullen (suïcide preventie). De initiatiefnemers zijn bezig met het tot stand brengen van een totaalplan dat gedragen wordt door iedereen die te maken heeft met suïcidaliteit. 

Wat gaan we doen in het Suïcide Preventie Centrum? 

Een van de eerste activiteiten waar het plan zich op richt is het aanbieden van signaleringstrainingen. Trainingen waarin men kan leren wat de signalen zijn en waarop men moet letten als er een vermoeden is van suïcidale gedachten. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de signalen herkennen. Alleen dan kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat er minder suïcides en pogingen daartoe plaatsvinden.

Het herkennen van de signalen alleen is niet voldoende, men moet ook weten wat er daarna gedaan kan/moet worden. De campagne van het ministerie van VWS en 113 Zelfmoordpreventie “Stel de vraag van je leven” geeft aan dat er meer nodig is dan alleen signaleren, het stellen van de vraag is, daadwerkelijk, van levensbelang. Maar ook na het stellen van de vraag moet er iets gebeuren, wat moet je daarna? waar kun je terecht? waar kun je de ander naar doorverwijzen? Vragen die logischerwijs naar boven komen na het stellen van de vraag.

Het antwoord is een plek waar iedereen terecht kan die vragen heeft over suïcidaliteit. Het tot stand brengen van die plek is een van de onderdelen van de regionale aanpak. Een plek waar mensen terecht kunnen met vragen, waar voorlichtingen en trainingen gegeven worden, waar mensen individuele ondersteuning kunnen krijgen, waar lotgenotencontact tot stand wordt gebracht. Maar ook een plek waar de medewerkers de weg weten in de hulpverlening, waar mensen terecht kunnen als ze niet weten waar ze de hulp die zij nodig hebben kunnen vinden.

Het Suïcide Preventie Centrum is van mening dat het delen van je verhaal, je gedachten en je gevoel voor naasten net zo belangrijk is als voor iemand die zelf met suïcidale gedachten rondloopt. Als naaste heb je ook te maken met een ingrijpende gebeurtenis, net als iemand met suïcidale gedachten doorloop je als naaste ook een herstelproces. Daarom richt het Suïcide Preventie Centrum zich niet alleen op mensen die suïcidale gedachten hebben, maar ook op naasten en nabestaanden.

Signalerings-training

In samenwerking met de Gemeente Harderwijk biedt het Suïcide Preventie Centrum jou de mogelijkheid om de signaleringstraining suïcidepreventie te volgen.

De training wordt gegeven door Jeannette Pullen, een van de initiatiefnemers van het Suïcide Preventie Centrum. Zij geeft deze training samen met een ervaringsdeskundige die zelf te maken heeft gehad met suïcidale gedachten. https://www.suicidepreventiecentrum.nl/spc-harderwijk/signaleringstraining/

Mindfulness

Jeannette Pullen start bij het Suïcide Preventie Centrum Harderwijk met een training Mindfulness voor naasten en nabestaanden. Bij mindfulness leer je dat alle emoties er mogen zijn, ze horen erbij en zijn er immers toch al. Op een zachte manier leer je contact te maken met wat er is. Rouw en verlies ruimte geven, waardoor het mogelijk wordt dat je je eigen innerlijke kracht hervindt.
https://www.suicidepreventiecentrum.nl/spc-harderwijk/mindfulness-harderwijk/

Lotgenoten groepen

Gespreksbegeleiders

De gespreksbegeleiders zijn ervaringsdeskundige en ook als zodanig werkzaam bij de verschillende instellingen en organisaties. Zij hebben een opleiding gevolgd op het gebied van ervaringsdeskundige op MBO of HBO niveau en beschikken over de nodige ervaring in het begeleiden van groepsgesprekken. De begeleiders gaan ook zeker de moeilijke onderwerpen niet uit de weg. Het bespreekbaar maken van en het praten over suïcide en het hebben van suïcidale gedachten is een van de speerpunten van het Suïcide Preventie Centrum.

In Harderwijk wordt de lotgenotengroep begeleid door Koos de Boed.
https://www.suicidepreventiecentrum.nl/158-2/lotgenotengroep-harderwijk/

Webinar 3 september 2020

Donderdag 3 september starte wethouder Marcel Companjen van Gemeente Harderwijk het webinar dat de initiatiefnemers van het Suïcide Preventie Centrum Harderwijk organiseerden. Tijdens het webinar vertelden Jeannette Pullen, Trinette Ufkes en Koos de Boed waarom zij het belangrijk vinden dat het centrum er komt. Zij vertelden ook meer over wat het Suïcide Preventie Centrum gaat doen. Tijdens het webinar gaf Onno Sijperda (forensisch arts – GGD NOG) uitleg over het Suïcide Child Review en de bevindingen die er tot nu toe uit te voorschijn zijn gekomen.

 

Neem contact op

Suïcide Preventie Centrum

Wil je meer weten over de initiatieven binnen het Suïcide Preventie Centrum, of wil jij wat betekenen voor ons centrum, neem dan even contact met mij op. 

Over Jeannette

Vanuit al mijn kennis en opgedane ervaring ben ik mijn eigen praktijk gestart, met als uitgangspunt:

“De mens is niet zijn ziekte of beperking”

Mijn missie is:

  • Het taboe op zelfdoding te doorbreken.
  • Door middel van trainingen kennis overdragen en bewustwording creëren op het gebied van suïcidepreventie, niet aangeboren hersenletsel - NAH en mindfulness.
  • Individuele ondersteuning geven op deze gebieden

Met steeds als centrale vraag:
Hoe kom je weer bij jouw eigen unieke zelf wanneer door een beperking, ziekte, verlies en/of stress, jouw eigen ik is aangedaan? 

You can't stop the waves, but you can learn to surf.” Ik kan de golven in jouw leven niet wegnemen, maar ik wil je ondersteunen in het leren surfen!

Heb je een vraag of wil je meer informatie over mijn diensten?